Psychologische hulpverlening

Binnen de Therapeutische Praktijk Doorn wordt gewerkt vanuit de visie dat de mens een eenheid is van lichamelijk, geestelijk en sociaal functioneren. Het één beïnvloedt het ander, en andersom. De mens wordt in zijn geheel gezien.

Psychologische hulpverlening vindt meestal plaats in de vorm van gesprekken. De hulp is gericht op bewustwording en inzicht. Ervaring en inzicht zorgen voor een nieuwe balans. Er wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen en de behoefte om zelf de regie te voeren over je eigen leven, zelf de teugels in handen te hebben.

Gesprekken kunnen plaatsvinden in combinatie met andere hulpverleningsvormen. Bijvoorbeeld met haptonomische begeleiding. Of in het geval het om (jonge) kinderen gaat: met creatieve en speltherapie.

In geval van vragen met betrekking tot persoonlijke groei, zingeving of identiteit kan een coaching traject gevolgd worden. Het uitgangspunt daarbij is dat de cliënt zelf de oplossing voor zijn of haar vragen/problemen al in zich heeft. Doel uiteindelijk dat je zelf tot de juiste oplossing komt, die bij jou past. De nadruk in coaching ligt op je kracht en je mogelijkheden en niet op problemen en onmogelijkheden.

Ook met pedagogische of opvoedkundige vragen en problemen kun je terecht bij de Therapeutische Praktijk Doorn. Kinderen en jongeren nemen een speciale plaats in binnen de geboden hulpverlening. Intake, diagnostiek en behandeling worden volledig afgestemd op het kind of de jongere. Uiteraard hoort ouder-kind begeleiding bij de therapie. Kinderen uiten problemen veelal in hun gedrag, trekken zich terug of overschreeuwen zichzelf. Spanning, verdriet, angst of een vertraagde of verstoorde ontwikkeling kan hieraan ten grondslag liggen.

 
 

Gesprekstherapie

Coaching

Creatieve therapie

Speltherapie

Ouder-kind begeleiding

Rots & Water training


 

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), KvK nr: 30187801
Registraties: VVH: 614A | NFG: 6206206527 | AGB code praktijk: 90-18151 | AGB code zorgverlener: 90-039698 | RBNG/TBNG: 809368R
© Therapeutische Praktijk Doorn 2014