Praktische informatie

Werkwijze

Na veelal telefonische aanmelding volgt er een intakegesprek. Je kunt doorverwezen worden door je huisarts of andere hulpverlener, maar een verwijzing via huisarts of specialist is niet noodzakelijk. Er zijn geen wachtlijsten. In gezamenlijk overleg wordt de hulpvraag geformuleerd. In de meeste gevallen bestaat een therapie of begeleiding uit 5 – 10 sessies. Na een aantal sessies zal een evaluatiegesprek plaatsvinden, waarin besproken wordt of de therapie passend is.

Kwaliteit

De Therapeutische Praktijk Doorn is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: NFG (www.de-nfg.nl), RBNG (www.rbng.nl) en VVH (www.haptotherapeuten-vvh.nl).

Aansluiting bij beroepsverenigingen betekent dat de therapeut voldoet aan strenge kwaliteitseisen en dat er toezicht is op de naleving van die eisen. Cliënten met eventuele klachten kunnen terecht bij een klachtencommissie.

Vergoedingen via zorgverzekeraars

De behandelingen worden meestal erkend en vergoed vanuit de aanvullende ziektekostenverzekering. Je kunt de mogelijke vergoedingen nazoeken op de websites van de beroepsverenigingen waar de praktijk bij is aangesloten, maar je kunt natuurlijk ook direct contact opnemen met je eigen ziektekostenverzekeraar.

Tarief

De kosten bedragen vanaf 1 januari 2014 € 85,00 per consult/behandeling van 50 minuten. De rekening dient 15 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Bij verhindering dienen afspraken tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Bij niet tijdig afzeggen wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 
 

Na mijn studie aan de vakgroep Klinische en Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht, voer ik sinds 1992 een zelfstandige therapeutische praktijk. Vanwege mijn grote interesse in nonverbale communicatie ben ik eind jaren ’90 de studie haptotherapie gaan doen.

In 2007 heb ik Pets4Care opgericht, een organisatie die zich in brede zin bezighoudt met de inzet van dieren binnen zorg en welzijn (www.pets4care.nl).

In 2009 ben ik daarnaast gecertificeerd Rots & Watertrainer geworden via het Gadaku Institute.

In 2012 heb ik de opleiding Equine Assisted Coach afgerond (Nobco erkend).


 

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), KvK nr: 30187801
Registraties: VVH: 614A | NFG: 6206206527 | AGB code praktijk: 90-18151 | AGB code zorgverlener: 90-039698 | RBNG/TBNG: 809368R
© Therapeutische Praktijk Doorn 2014