AAT

AAT is de afkorting voor Animal Assisted Therapy ofwel dierondersteunende therapie of begeleiding.
Binnen de Therapeutische Praktijk Doorn is het voor kinderen en jongeren mogelijk om therapie volgen met behulp van de hond als co-therapeut. De begeleiding is op haptonomische basis.

Er is een groeiende belangstelling voor de positieve invloed van dieren op het menselijk welzijn. In navolging van buitenlandse ontwikkelingen ontstaan er ook in de Nederlandse gezondheidszorg meer initiatieven om dieren in te zetten voor therapeutische doeleinden. Wetenschappelijk onderzoek toont ook aan dat deze initiatieven een succesvolle bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen.

AAT heeft tot doel ondersteunend bij te dragen aan de behandeling van een cliënt en is daarmee onderdeel van een doelgerichte therapie. Mensen gaan snel een verbinding aan met dieren. Hierdoor verloopt de begeleiding of behandeling gemakkelijker. De meerwaarde van begeleidingsprogramma’s waarbij dieren worden ingezet is dat zij faciliterend en drempelverlagend zijn en plezier en echt contact brengen

In de begeleiding op basis van haptonomie en met honden, speelt het natuurlijke gedrag van de hond een centrale rol.
Aan kinderen wordt gevraagd opdrachten of oefeningen te doen samen met de hond. Er wordt gevraagd contact te leggen met de hond. Kinderen worden op hun eigen, authentieke gedrag aangesproken en de hond maakt dit gedrag zichtbaar. Het effect van dit zichtbare gedrag wordt benoemd. Het natuurlijke gedrag van de hond zorgt ervoor dat het gedrag van het kind gespiegeld wordt. Door het steeds opnieuw oefenen met de hond wordt het kind de mogelijkheid geboden om alternatief gedrag te leren. Gevolg is dat ontwikkeling op gang komt. Experimenten, gedragsalternatieven oefenen en daartoe uitgedaagd of uitgenodigd worden is een van de essenties van haptonomische begeleiding met honden. Door te doen ervaart het kind en komt het tot exploratie en daarmee tot ontwikkeling.

Er zijn een aantal belangrijke haptonomische begrippen, die afhankelijk van de specifieke hulpvraag, in meer of mindere mate aan bod komen:

  • Veiligheid; je bewust zijn van hoe je je voelt in deze omgeving, op dit moment. Dit vorm de basis voor het vertrouwen in jezelf of anderen. De mate van veiligheid die men in zichzelf en anderen heeft, bepaalt de mate waarin je naar “buiten” treedt, tot exploratie kan komen.
  • Eigenheid; naar buiten treden en weten wat wel en niet bij je past en dit kenbaar kunnen maken.
  • Verbondenheid; anderen betrekken in je leefwereld, het aangaan van relaties. Het uiting kunnen geven aan gevoelens en verlangens.
  • Zelfstandigheid; naar eigen inzicht beslissingen nemen op basis van verschillende keuzemogelijkheden en daarvoor persoonlijke verantwoordelijkheid durven dragen (uiteraard leeftijdsafhankelijk).
  • Grenzen, van jezelf en naar anderen.
  • Ruimte (durven) innemen.)
 
 

Dieren zijn specialisten op het gebied van non-verbale communicatie. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij vaak feilloos aanvoelen hoe je gemoedstoestand is en daarop reageren.


 

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), KvK nr: 30187801
Registraties: VVH: 614A | NFG: 6206206527 | AGB code praktijk: 90-18151 | AGB code zorgverlener: 90-039698 | RBNG/TBNG: 809368R
© Therapeutische Praktijk Doorn 2014