Haptonomie

Haptonomie is een leer waarin de menselijke lichamelijkheid een grote rol speelt. Een belangrijk uitgangspunt is dat het lichaam niet als een ding wordt gezien (anatomisch, fysiologisch), maar dat een mens zich via zijn lichaam als persoon presenteert. Het lichaam weerspiegelt de persoonlijkheid en dat impliceert dat het lichaam ook gezien wordt als representant van een innerlijk gevoelsleven, als een drager van gevoelens. Het lichaam vertelt ons veel over onszelf, onze relatie met anderen en met onze omgeving. Lichaam en geest zijn niet los van elkaar te zien, maar beinvloeden elkaar voortdurend. Haptonomie gaat over de balans tussen voelen, denken en handelen.

Haptotherapie

Haptoherapie is een therapie, gebaseerd op de haptonomie, waarbij de begeleiding zich richt op het gevoelsleven. Een therapie om in contact te komen met je gevoel. Zo kun je je voorstellen dat wanneer je niet goed naar je gevoelens luistert of ze wegstopt, er allerlei blokkades en spanningen in je lichaam kunnen ontstaan, bijvoorbeeld pijn in de nek of de schouders. Emoties als verdriet, angst, blijheid en boosheid kunnen herkend worden en een plaats krijgen. Dat geeft ruimte. Wanneer je weer in contact ben gekomen met je eigen gevoel, met jezelf, kun je weer groeien en richting geven in je leven. Ordening en inzicht zorgen daarna weer voor een nieuwe balans. Doel is uiteindelijk dat voelen en denken weer in evenwicht zijn.
In de haptotherapie wordt door middel van gesprekken, ervaringsoefeningen en aanraking aan den lijve voelbaar gemaakt wat er speelt bij jou.
Haptotherapie kan tevens een zinvolle ondersteuning of aanvulling zijn bij gesprekstherapieën.
Haptotherapie kan hulp bieden bij de volgende klachten of problemen:

 • Psychische en lichamelijke overbelasting, zoals stress of burn-out
 • Angst, traumaverwerking
 • Pijn/lichamelijke klachten zonder medische oorzaak
 • Ondersteuning bij vragen over persoonlijke groei, zingeving of identiteit
 • Acceptatie of verwerking van verlies
 • Negatief zelfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid
 • Leren omgaan met grenzen
 • Relationele problemen

Haptotherapie bij kinderen

Haptotherapie bij jonge kinderen is speelser van aard dan bij volwassenen. Er is meer ruimte voor spelletjes en oefeningen met materialen, zoals ballen, hoepels en wiebelplank. Door spel leren zij zichzelf en de wereld ontdekken. Woorden zijn dan vaak overbodig omdat de lichamelijke ervaring al duidelijk genoeg is.

Wanneer haptotherapie bij kinderen en jongeren:

 • Concentratieproblemen, overactiviteit
 • (Faal)angst, onverklaarbare lichamelijke klachten
 • Gedragsproblemen, verwerkingsproblematiek
 • Ondersteuning bij ontwikkelingsproblematiek (ADHD, Autisme)
 • Hechtingsproblemen of opvoedingsvragen
 
 

"Weinigen van ons hebben hun verstand verloren, maar velen van ons hebben reeds lang geleden hun lichaam verloren"


 

Aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en de Vereniging van Haptotherapeuten (VVH), KvK nr: 30187801
Registraties: VVH: 614A | NFG: 6206206527 | AGB code praktijk: 90-18151 | AGB code zorgverlener: 90-039698 | RBNG/TBNG: 809368R
© Therapeutische Praktijk Doorn 2014